Nasza oferta

Oferta

nasze usługi dla Ciebie

Profesjonalna pomoc statystyczna

 • Analiza danych

  Wykonujemy analizy danych z różnych źródeł, w tym danych eksperymentalnych, ankietowych, czy też danych zgromadzonych w badaniach naukowych lub biznesowych.

 • Badania ankietowe

  Przeprowadzamy badania ankietowe, począwszy od projektowania kwestionariuszy, zbierania danych aż po analizę wyników. Oferujemy różne formy przeprowadzania ankiet.

 • Interpretacja wyników

  Pomagamy w interpretacji uzyskanych wyników analiz statystycznych oraz ich przedstawieniu w formie czytelnych raportów i wykresów.

 • Testy statystyczne

  Wykonujemy różnego rodzaju testy statystyczne, takie jak test t-Studenta, test chi-kwadrat, analiza wariancji (ANOVA), regresja i wiele innych.

 • Modelowanie statystyczne

  Tworzymy modele statystyczne do przewidywania przyszłych zdarzeń, zrozumienia zależności między danymi lub identyfikowania czynników wpływających na wyniki badania.

 • Dobór próby

  Pomagamy w odpowiednim doborze próby badawczej, zapewniającej reprezentatywne wyniki analizy statystycznej.

 • Kompleksowe analizy statystyczne

  Oferujemy wszechstronne podejście do analizy danych, obejmujące wszystkie etapy od zakodowania danych, przez obliczenia statystyczne, aż po interpretację analiz i opracowanie wyników badań.

 • Wsparcie metodologiczne

  Zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie projektu badawczego, włączając w to ustalanie hipotez, projektowanie próby badawczej oraz wybór najodpowiedniejszych metod analizy danych.

 • Oprogramowanie statystyczne

  Korzystamy z profesjonalnego oprogramowania statystycznego, takiego jak Statistica czy PQStat, przy pomocy których przeprowadzamy analizy statystyczne.

 • Projekty badawcze o różnej skali

  Dostosowujemy nasze usługi do projektów na potrzeby prac studenckich, jak i do bardziej rozbudowanych badań naukowych, również o zasięgu ogólnopolskim.

 • Szeroki wachlarz metod

  Oferujemy różnorodne metody badawcze, takie jak PAPI, CAPI, CATI, CAWI/CASI, jak również IDI, FGI oraz TDI, aby dopasować się do wymagań różnorodnych projektów.

 • Badania jakościowe

  Przeprowadzamy badania jakościowe, w tym indywidualne wywiady, grupy fokusowe i analizy treści.

Najlepsi eksperci

Specjaliści od tego, co się liczy!

Dokładność
0%
Terminowość
0%
Rzetelność
0%
analizy statystyczne do prac naukowych

Jeśli szukasz firmy, która wykona dla Ciebie profesjonalną analizę statystyczną, skontaktuj się z nami!

Jak wygląda współpraca z nami?

Pełne wsparcie od metodologii do wyników

Opracowanie metodologii badań

Zaczynamy od starannego opracowania metodologii badawczej. Tworzymy spersonalizowany plan, który uwzględnia specyfikę Twojego projektu. Nasz zespół ekspercki zapewnia, że każdy aspekt badania jest starannie przemyślany.

Formułowanie problemów i hipotez badawczych

Wspólnie z Tobą formułujemy pytania badawcze, problemy badawcze oraz hipotezy. Nasze doświadczenie pomaga sformułować pytania tak, aby były one precyzyjne i ukierunkowane na osiągnięcie konkretnych celów badawczych.

Przygotowanie danych

Nasza praca rozpoczyna się od starannego przygotowania danych do analizy. Odpowiednio kodujemy zmienne, przeliczamy wskaźniki i tworzymy nowe zmienne, jeśli jest to konieczne, aby dane były gotowe do analizy.

Charakterystyka badanej grupy

Analizujemy zebrane dane, uwzględniając zmienne socjodemograficzne i inne istotne czynniki. To pozwala nam lepiej zrozumieć badaną grupę i dostosować analizę do jej specyfiki.

Wybór narzędzi i testów statystycznych

Dokładnie dobieramy narzędzia i testy statystyczne, które pozwolą odpowiedzieć na Twoje pytania badawcze i testować hipotezy. Nasze podejście jest zawsze spersonalizowane i opiera się na rzetelnym rozumieniu potrzeb Twojego projektu.

Weryfikacja założeń statystycznych

Przed przystąpieniem do analizy dokładnie sprawdzamy założenia wybranych narzędzi i testów, w tym normalność rozkładu, równoliczność grup, obserwacje odstające i homogeniczność wariancji.

Analiza statystyczna

Kiedy wszystkie przygotowania są zakończone, przystępujemy do właściwej analizy danych, starając się w pełni zweryfikować postawione pytania i hipotezy badawcze.

Prezentacja wyników

Nasza praca nie kończy się na analizie. Prezentujemy wyniki w sposób zgodny z wytycznymi standardów prezentacji obliczeń statystycznych. Nasza prezentacja zawiera opis, interpretację i dodatkowe komentarze, aby wyniki były zrozumiałe i klarowne. Wyniki analizy przedstawiamy również w formie czytelnych tabel i wykresów, ułatwiających wizualizację danych.

Wsparcie statystyczne

Nasze wsparcie nie kończy się na dostarczeniu wyników. Jesteśmy z Tobą aż do końca, oferując pomoc w obronie pracy, wystąpieniu na konferencji lub przygotowaniu artykułu naukowego. Oferujemy dodatkowe wyjaśnienia, odpowiedzi na pytania od Twojego promotora lub recenzentów dotyczące metodologii statystycznej, wyników analizy oraz interpretacji wyników. Jesteśmy tu, aby Ci pomóc w każdym aspekcie Twojego projektu badawczego.