Słowniczek statystyczny Zmienna

Słowniczek statystyczny

Najważniejsze pojęcia w statystyce

Zmienna

Zmienna to cecha obiektu badania, która może przyjmować różne wartości. Może być to na przykład wiek, wzrost, ocena w teście, czy ilość czasu spędzana na treningu.

Przykładowo, w badaniach dotyczących wpływu aktywności fizycznej na zdrowie, zmienne mogą obejmować wiek uczestników, ilość spędzanego czasu na ćwiczeniach itp.

słowniczek pojęć statystyka