Słowniczek statystyczny Zmienna zależna

Słowniczek statystyczny

Najważniejsze pojęcia w statystyce

Zmienna zależna

Zmienna zależna to ta, która jest obserwowana lub mierzona w badaniu i zależy od zmiennej niezależnej. Wpływ zmiennej niezależnej na zmienną zależną jest głównym celem eksperymentu lub badania.

Przykładowo, w badaniach nad wpływem treningu na poprawę wydolności fizycznej, wydolność fizyczna jest zmienną zależną, ponieważ badacz chce zobaczyć, czy trening ma wpływ na jej poprawę.

słowniczek pojęć statystyka