Słowniczek statystyczny Zmienna niezależna

Słowniczek statystyczny

Najważniejsze pojęcia w statystyce

Zmienna niezależna

Zmienna niezależna to zmienna, którą badacz manipuluje lub kontroluje w eksperymencie. Badacz używa jej do zbadania wpływu na inną zmienną, zwaną zmienną zależną.

Przykładowo, w badaniach nad wpływem leku na ciśnienie krwi, lek jest manipulowaną zmienną niezależną, ponieważ badacz kontroluje jego dawkę.

słowniczek pojęć statystyka