Słowniczek statystyczny Współczynnik korelacji

Słowniczek statystyczny

Najważniejsze pojęcia w statystyce

Współczynnik korelacji

Współczynnik korelacji to miara, która określa siłę i kierunek związku między dwiema zmiennymi. Przyjmuje wartości z zakresu od -1 do 1. Współczynnik bliski -1 oznacza silną ujemną korelację, bliski 1 – silną dodatnią korelację, a bliski 0 – brak związku.

Przykładowo, jeśli badamy związek między ilością spędzanego czasu na nauce a wynikami w nauce, dodatni współczynnik korelacji wskazuje, że im więcej czasu się poświęca, tym lepsze są wyniki.

słowniczek pojęć statystyka