Słowniczek statystyczny Wariancja

Słowniczek statystyczny

Najważniejsze pojęcia w statystyce

Wariancja

Wariancja jest miarą rozproszenia danych, określającą jak bardzo wartości są rozrzucone wokół średniej arytmetycznej. Im większa wariancja, tym większe rozproszenie danych. Im mniejsza, tym dane są bardziej skupione wokół średniej.

Przykładowo, jeśli analizujemy wyniki testu w dwóch różnych szkołach, większa wariancja oznacza większe zróżnicowanie wyników między uczniami.

słowniczek pojęć statystyka