Słowniczek statystyczny Test hipotezy

Słowniczek statystyczny

Najważniejsze pojęcia w statystyce

Test hipotezy

Test hipotezy to procedura statystyczna służąca do oceny prawdziwości lub fałszywości określonego twierdzenia na podstawie danych empirycznych. Polega na porównaniu obserwacji z oczekiwaniami teoretycznymi lub na porównaniu dwóch lub więcej grup.

Przykładowo, może być wykorzystywany do sprawdzenia, czy wprowadzenie nowej metody leczenia prowadzi do istotnej poprawy zdrowia pacjentów.

słowniczek pojęć statystyka