Słowniczek statystyczny Test zgodności chi-kwadrat

Słowniczek statystyczny

Najważniejsze pojęcia w statystyce

Test zgodności chi-kwadrat

Test zgodności chi-kwadrat jest statystycznym testem używanym do sprawdzenia czy istnieje związek między dwiema kategorycznymi zmiennymi. Wykorzystywany jest, gdy chcemy ocenić czy obserwowane rozkłady różnych kategorii różnią się istotnie od rozkładów oczekiwanych.

Przykładowo: może być stosowany do sprawdzenia czy preferencje wyborcze różnią się w zależności od grupy wiekowej.

słowniczek pojęć statystyka