Słowniczek statystyczny Rozkład Poissona

Słowniczek statystyczny

Najważniejsze pojęcia w statystyce

Rozkład Poissona

Rozkład Poissona to rozkład prawdopodobieństwa, który opisuje liczbę zdarzeń w określonym przedziale czasu. Jest używany w sytuacjach, gdzie interesuje nas liczba zdarzeń, które występują ze znaną średnią częstotliwością.

Przykładowo, może być stosowany do analizy liczby telefonów obsługiwanych przez centrum obsługi w ciągu godziny szczytu.

słowniczek pojęć statystyka