Słowniczek statystyczny Rozkład normalny

Słowniczek statystyczny

Najważniejsze pojęcia w statystyce

Rozkład normalny

Rozkład normalny to jeden z kluczowych rozkładów prawdopodobieństwa w statystyce. Charakteryzuje się tym, że większość obserwacji skupia się wokół średniej, tworząc charakterystyczny kształt dzwonu. Wartości odchylenia standardowego określają rozproszenie danych wokół średniej.

Przykładowo, wzrost populacji ludzkiej, waga noworodków, czy wyniki testów inteligencji często wykazują rozkład normalny.

słowniczek pojęć statystyka