Słowniczek statystyczny Rozkład dwumianowy

Słowniczek statystyczny

Najważniejsze pojęcia w statystyce

Rozkład dwumianowy

Rozkład dwumianowy jest rozkładem prawdopodobieństwa, który opisuje eksperymenty z dwoma możliwymi wynikami, takimi jak sukces i niepowodzenie. Jest używany w sytuacjach, gdzie interesuje nas liczba sukcesów w serii niezależnych prób, gdzie każda próba ma tę samą szansę na sukces.

Przykładowo, rozkład dwumianowy może być zastosowany do analizy skuteczności terapii, gdzie sukcesem byłoby wyleczenie pacjenta.

słowniczek pojęć statystyka