Słowniczek statystyczny Regresja

Słowniczek statystyczny

Najważniejsze pojęcia w statystyce

Regresja

Regresja to metoda statystyczna, której celem jest badanie zależności między zmiennymi. Może być używana do prognozowania wartości jednej zmiennej (zmienna zależna) na podstawie innych (zmienne niezależne). Istnieje wiele typów regresji, w tym regresja liniowa, która zakłada liniową zależność między zmiennymi.

Przykładowo, w analizie rynku nieruchomości, można wykorzystać regresję do przewidywania cen mieszkań na podstawie takich zmiennych jak lokalizacja, liczba pokoi, czy metraż.

słowniczek pojęć statystyka