Słowniczek statystyczny Przedział ufności

Słowniczek statystyczny

Najważniejsze pojęcia w statystyce

Przedział ufności

Przedział ufności to statystyczny koncept, który określa zakres, w którym z określonym prawdopodobieństwem znajduje się wartość szacowanego parametru populacji. Im szerszy przedział ufności, tym mniej precyzyjne jest nasze oszacowanie, ale jest też bardziej prawdopodobne, że faktyczna wartość parametru znajduje się w tym przedziale.

Na przykład, jeśli szacujemy średni czas reakcji populacji, możemy podać przedział ufności na poziomie 95%, co oznacza, że mamy 95% pewności, że prawdziwa średnia mieści się w tym przedziale.

słowniczek pojęć statystyka