Słowniczek statystyczny Próba

Słowniczek statystyczny

Najważniejsze pojęcia w statystyce

Próba

Próba to wyselekcjonowany podzbiór populacji, który jest badany w celu wyciągnięcia ogólnych wniosków na temat całej populacji. Dzięki próbie można uniknąć konieczności badania każdej jednostki w populacji, co byłoby często niepraktyczne lub niemożliwe.

Na przykład, jeśli chcemy zrozumieć preferencje wyborcze w kraju, możemy przeprowadzić badanie na próbie kilku tysięcy respondentów, co pozwoli nam wyciągnąć wnioski dotyczące całej populacji wyborców.

słowniczek pojęć statystyka