Słowniczek statystyczny Populacja

Słowniczek statystyczny

Najważniejsze pojęcia w statystyce

Populacja

Populacja to zbiór wszystkich jednostek badawczych, które są obiektem analizy statystycznej. Na przykład, jeśli badamy wzrost populacji ludności w kraju, to cała ludność kraju stanowi populację.

słowniczek pojęć statystyka