Słowniczek statystyczny P-wartość

Słowniczek statystyczny

Najważniejsze pojęcia w statystyce

P-wartość

P-wartość, prawdopodobieństwo testowe, wartość p to wskaźnik w statystyce, określający prawdopodobieństwo uzyskania wyników równie ekstremalnych lub bardziej ekstremalnych niż te, które zaobserwowaliśmy w badaniu, przy założeniu, że badana hipoteza jest prawdziwa. Wartość p poniżej ustalonego poziomu istotności wskazuje na konieczność odrzucenia hipotezy zerowej.

Przykładowo, jeśli przeprowadzamy test mający na celu sprawdzenie, czy nowy lek jest skuteczniejszy od istniejącego, mała p-wartość sugeruje, że zachodzą istotne różnice między lekami.

słowniczek pojęć statystyka