Słowniczek statystyczny Odchylenie standardowe

Słowniczek statystyczny

Najważniejsze pojęcia w statystyce

Odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe określa, jak bardzo wartości w zbiorze danych różnią się od średniej arytmetycznej. Im większe odchylenie standardowe, tym większe rozproszenie danych. Jest powszechnie używane do oceny stabilności i zmienności wyników pomiarów.

Przykładowo, w zbiorze danych dotyczących wag osób, małe odchylenie standardowe wskazuje, że wagi są zbliżone do siebie, podczas gdy duże odchylenie standardowe oznacza, że wagi są bardziej zróżnicowane.

słowniczek pojęć statystyka