Słowniczek statystyczny Obserwacja odstająca, outlier

Słowniczek statystyczny

Najważniejsze pojęcia w statystyce

Obserwacja odstająca, outlier

Obserwacja odstająca, element odstający, ang. outlier to punkt danych, który znacząco odbiega od reszty zbioru. Mogą być wynikiem błędu pomiarowego lub wskazywać na rzeczywiste odmienne zachowanie obserwowanej cechy. Identyfikacja i analiza obserwacji odstających jest istotna, ponieważ mogą one wpłynąć na wyniki analizy statystycznej, szczególnie na średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe.

Przykładowo, w zestawie pomiarów temperatury, gdy większość wyników mieści się w zakresie 20-25°C, pojedyncza obserwacja wynosząca 40°C jest potencjalnym elementem odstającym.

słowniczek pojęć statystyka