Słowniczek statystyczny Mediana

Słowniczek statystyczny

Najważniejsze pojęcia w statystyce

Mediana

Mediana jest miarą tendencji centralnej, która dzieli uporządkowany ciąg danych na dwie równe części. To oznacza, że 50% danych znajduje się poniżej mediany, a 50% powyżej. Jest szczególnie użyteczna w przypadku danych skupionych wokół jednej wartości lub w sytuacji, gdy występują obserwacje odstające, które mogą wpłynąć na średnią arytmetyczną.

Przykładowo, w zbiorze pomiarów czasu reakcji, mediana będzie reprezentować czas, w którym połowa badanych miała szybszą reakcję, a połowa wolniejszą.

słowniczek pojęć statystyka