Słowniczek statystyczny Kwantyl

Słowniczek statystyczny

Najważniejsze pojęcia w statystyce

Kwantyl

Kwantyl to wartość w zbiorze danych, która dzieli rozkład na dwie części, gdzie określony procent danych jest mniejszy lub większy od tej wartości. Mediana jest przykładowym kwantylem, dzielącym rozkład na dwie równe części. Kwantyle są używane do analizy rozkładu danych i pozwalają na zrozumienie, jakie procentowe części mieszczą się poniżej lub powyżej określonej wartości.

Przykładowo, 25. percentyl oznacza, że 25% danych znajduje się poniżej tej wartości, podczas gdy 75. percentyl oznacza, że 75% danych znajduje się poniżej tej wartości. Kwantyle są przydatne w analizie danych, aby zrozumieć ich rozkład i charakterystykę.

słowniczek pojęć statystyka