Słowniczek statystyczny Korelacja

Słowniczek statystyczny

Najważniejsze pojęcia w statystyce

Korelacja

Korelacja to pojęcie w statystyce, które opisuje siłę i kierunek związku między dwiema zmiennymi. Może przyjmować wartości od -1 do 1. Wartość 1 oznacza doskonałą dodatnią korelację, co oznacza, że gdy jedna zmienna rośnie, druga też rośnie w sposób liniowy. Wartość -1 oznacza doskonałą ujemną korelację, co oznacza, że gdy jedna zmienna rośnie, druga maleje w sposób liniowy. Wartość 0 oznacza brak korelacji, czyli brak liniowego związku między zmiennymi.

Przykładowo, jeśli zmienna X reprezentuje ilość czasu spędzanego na nauce, a zmienna Y reprezentuje oceny w nauce, dodatnia korelacja sugeruje, że osoby, które spędzają więcej czasu na nauce, zdobywają wyższe oceny.

słowniczek pojęć statystyka